Odkazy na internetové stránky venované svätému Pavlovi

¨        Internetová Interaktívna hra o sv. Pavlovi v slovenčine! Výborná pomôcka, ako si preveriť svoje znalosti o sv. Pavlovi. Nájdete ju kliknutím TU.

¨       Katolícke biblické dielo pripravilo materiály k Roku sv. Pavla. Stránka obsahuje množstvo aj iného biblického materiálu a rôzne podujatia organizované touto inštitúciou.  Nájdete ju kliknutím TU.

¨       
Oficiálna stránka venovaná akciám v Bazilike svätého Pavla v Ríme je vo viacerých svetových jazykoch (v pravom hornom rohu). Nájdete ju kliknutím TU

¨       Zaujimavú stránku pripravili v poľskom jazyku. Nájdete ju kliknutím TU.

¨       V Čechách pripravili veľmi zaujímavú stránku, ktorá obsahuje  odkazy aj na iné české internetové zdroje. Nájdete ju kliknutím TU.

¨       Farnosť Kotešová veľmi aktívne ponúka materiály k Roku sv. Pavla, predovšetkým brožúrky k metóde Lectio divina. Nájdete ju kliknutím TU.

¨       Rádio Lumen v relácii Duchovný obzor venovanej biblickej teológii ponúka pohľad na osobnosť sv. Pavla. Nájdete ju kliknutím TU.


¨       Farnosť Banská Bystrica-Katedrála venuje každý týždeň vo svojom farskom infoliste (od čísla 30) tematickú rubriku k Roku sv. Pavla. Môže to byť inšpirácia pre ďalšie farnosti, ktoré vydávajú farské listy alebo časopisy. Nájdete ju kliknutím TU.